Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần đến văn phòng của chúng tôi, vui lòng đến địa chỉ đã để bên dưới.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về cách chúng tôi làm việc và vận hành doanh nghiệp của mình. Trong trường hợp bạn thấy có những thắc mắc về chúng tôi, gửi thư đến email: henry.bui@asiawind.com.vn

Mỗi báo cáo sẽ được xem xét và đánh giá để có các hành động thích hợp. 

Việt Nam
(Trụ sở chính)

+84 944 068 791
+84 2223669222