17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Là Gì, Ý Nghĩa Như Thế Nào?

17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Là Gì, Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Vào tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với mục đích chấm dứt tình trạng đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho mọi người. Vậy nội dung của 17 mục tiêu phát triển bền vững của lhq là gì? Ý nghĩa của 17 mục tiêu phát triển bền vững liên hợp quốc như thế nào? Cùng Asiawind tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!

17 mục tiêu phát triển bền vững

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

1. Từ Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến Mục tiêu phát triển bền vững

 • Năm 1972, tại Stockholm, Thụy Điển, Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và con người hay còn gọi là Hội nghị Stockholm đã được tổ chức từ ngày 5 – 16 tháng 6. Đây là sự kiện lịch sử, là hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc tập trung vào các vấn đề môi trường ở quy mô quốc tế. Tháng 12 năm 1983, Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED) còn được biết đến là Ủy ban Brundtland, được thành lập để đoàn kết các quốc gia trong việc theo đuổi sự phát triển bền vững.
 • Năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Môi trường và Phát triển hay Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất tại Rio de Janeiro, với sự tham gia của 179 quốc gia, đã chấp nhận Chương trình Hành động 21 là khung kế hoạch chung để định hình các chương trình hành động với mục tiêu đạt được sự phát triển bền vững trong thế kỷ XXI.
 • Tháng 9 năm 2000, Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ với 8 Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

17 mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến Mục tiêu phát triển bền vững

Các mục tiêu xã hội và môi trường, xuất phát từ Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Chương trình Hành động 21, tiếp tục được thảo luận và bổ sung tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi, vào năm 2002.

 • Tháng 6 năm 2012, Hội nghị Cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững, hay Rio+20, đã tập trung vào việc cải thiện cơ cấu thể chế để hỗ trợ phát triển bền vững và kinh tế xanh; nó cũng thảo luận về các mục tiêu và chỉ số mới liên quan đến phát triển bền vững…
 • Từ tháng 9 năm 2013, các quốc gia đã bắt đầu quá trình xây dựng Chương trình Hành động phát triển của Liên Hợp Quốc sau năm 2015, và đề xuất bộ 17 tiêu chí phát triển bền vững. Chương trình Nghị sự 2030, với 17 Mục tiêu phát triển bền vững, chính thức được thông qua vào ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên. Chương trình Nghị sự 2030 đặt ra một khung chính sách rộng lớn và toàn diện, với mục tiêu hoàn thành công việc chưa hoàn thành của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Chương trình Hành động 21, nhằm không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

2. Nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Các Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) được Liên Hợp Quốc chấp thuận vào năm 2015, bao gồm 17 mục tiêu bền vững được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu, nhằm mục đích hướng tới giảm đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và đảm bảo mọi người đều có cơ hội hưởng lợi từ hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030.

Ở Việt Nam, vào ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đặt ra 17 mục tiêu phát triển của liên hợp quốc với 115 chỉ tiêu cụ thể. Sau đó, vào ngày 04/6/2019, Quyết định số 681/QĐ-TTg về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 đã được ban hành. Gần đây nhất là Nghị quyết về Phát triển bền vững (Nghị quyết số 136/NQ-CP), được công bố vào ngày 25/9/2020.

17 mục tiêu phát triển bền vững

Nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững

Nội dung cụ thể của 17 mục tiêu phát triển bền vững SDGS như sau: 

 • Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi
 • Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững
 • Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi
 • Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. 
 • Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
 • Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới. 
 • Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội
 • Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng
 • Mục tiêu 12: Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai
 • Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững
 • Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất
 • Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp
 • Mục tiêu 17: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững. 

3. Ý nghĩa của 17 mục tiêu phát triển bền vững

Vậy ý nghĩa của 17 mục tiêu SDGS là gì? Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) còn được biết đến với tên gọi Mục tiêu toàn cầu, là một tập hợp các mục tiêu phổ quát được định rõ với mục đích chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh, và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ hòa bình và thịnh vượng đến năm 2030 trong mỗi quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc (LHQ). 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu là sự tiếp nối và phát triển từ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals – MDG).

Có thể nói SDGS 17 mục tiêu đem đến một cái nhìn toàn cảnh về một xã hội phát triển hơn vào năm 2030. Do đó, việc hiểu biết về 17 SDGS sẽ góp phần vào sự phát triển của xã hội  trong tương lai. Ngoài 17 mục tiêu phát triển bền vững, bạn có thể tìm hiểu thêm về 17 mục tiêu phát triển du lịch bền vững để hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về 17 mục tiêu phát triển bền vững, Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình tìm hiểu. 

Kết nối facebook với chúng tôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088349523311

 

hotline hotline zalo